8 -р сарын дөрөв дэх долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 27. 07 цаг 46 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 8-р сарын дөрөв дэх долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнээс 5.3 хувиар буурсан байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж , өмнөх сарын дундах үнээс 5.3 хувиар буурсан байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 10.4 хувиар буурсан байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2400 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үннийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 6.5 хувиар буурсан байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнийн түвшинд байна. А 80 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж , өмнөх сарын дундаж үнээс 3.1 хувиар өссөн байна. А92 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж ,өмнөх сарын дундаж үнээс 2.8 хувиар өссөн байна. Дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж , өмнөх сарын дундаж үнээс 2.2 хувиар өссөн байна. Хар болон цагаан ноолуурыг 48000-52000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

8 сарын 3 дахь долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 27. 02 цаг 59 минут
8 сарын 3 дахь долоо хоногт судлагдаж байгаа гол нэрийн бүтээгдэхүүний дундаж үнэ өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс өөрчлөгдөөгүй байна.
Дэлгэрэнгүй

8 сарын 2 дахь долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 13. 02 цаг 38 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 8-р сарын хоёр дахь долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнийн түвшинд байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнээс 500 төгрөгөөр буурсан байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундажаас 14,3 хувиар, өмнөх сарын дундаж үнээс 10,4 хувиар тус тус буурсан байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2400 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс 6,5 хувиар буурсан байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнийн түвшинд байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнийн түвшинд байна. А 80 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 0.7, өмнөх сарын дундаж үнээс 3.1 хувиар өссөн байна. А92 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 0.6, өмнөх сарын дундаж үнээс 2.8 хувиар өссөн байна. Дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 0.8, өмнөх сарын дундаж үнээс 2.2 хувиар өссөн байна. Хар болон цагаан ноолуурыг 48000-52000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 7 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 13. 02 цаг 20 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 7 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

7 сарын 5 дахь долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 31. 09 цаг 58 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 7-р сарын тав дахь долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундах үнээс 8.6 хувиар өссөн байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дунджаас 6.0 хувиар өссөн байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 7000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 7.7 хувиар өссөн байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2567 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнинй түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 12.4 хувиар буурсан байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 20 хувиөр өссөн байна. А 80 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 0.9 хувиар өссөн байна. А92 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна.Дизелийн түвшний үнэ өмнөх 7 хоног болон өмнөх сарын дундаж үнээс 1.8 хувиар өссөн байна. Хар болон цагаан ноолуурыг 48000-50000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

ЦУХС-ны цахим хурал зохион байгуулагдлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 28. 02 цаг 53 минут
ҮСХ-ноос ЦУХС-ны цахим хурлыг зохион байгуулж, судалгааны ахлагч, судлаач нар хамрагдлаа. Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын ажил амжилттай явагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй

ХАОСТ-ын товчооноос ээлжит цахим хурал зохион байгуулагдлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 28. 02 цаг 49 минут
ҮСХ-ноос цахим хурал аймгуудад зохион байгуулагдаж Хүн ам, нийгмийн газрын А.Амарбал дарга Хүн ам, орон сууцны тооллогын нэгдсэн үр дүн, тайлангийн талаар чиглэл өглөө.
Дэлгэрэнгүй

7 сарын дөрөв дэх долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 23. 03 цаг 10 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 7-р сарын дөрөв дэх долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундах үнээс 8.6 хувиар өссөн байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дунджаас 6.0 хувиар өссөн байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 7000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс 7.7 хувиар өссөн байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2567 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнинй түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 12.4 хувиар буурсан байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 20 хувиөр өссөн байна. А 80 бензин дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 0.9 хувиар өссөн байна. А92 болон дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Бор болон цагаан ноолуурыг 40000-45000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 9-р сарын 16-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1300

  Хонины мах, кг

8500

  Үхрийн мах, кг 8500
  Ямааны ястай мах, кг 6000
  Элсэн чихэр, кг

2500

  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 1200
  Бензин, А-80 1503
  Бензин, А-92 1596
  Дизелийн түлш 1950
  Ноолуур 50000