Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 9 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 12. 03 цаг 24 минут
Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 9 сард 1540 эх амаржиж, 1543 хүүхэд амьд төрж, нас баралт 325 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 110 (7.7%) – аар , төрсөн хүүхэд 99 (6.9%) – өөр өсч, нас баралт 12 (3.6%) - оор буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 18.5, нас баралт 3.9, цэвэр өсөлт 14.6 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох төрөлт 1.2 промиллээр өсч, нас баралт 0.2 промиллээр буурчээ.1000 хүн амд ноогдох төрөлтийн тоо өмнөх 3 жилийн дунджаас 0.8 промилээр өсч, нас баралтын тоо өмнөх 3 жилийн дунджаас 0.2 промиллээр буурсан байна.Гэрийн төрөлт 7 гарчээ. Нийт нас баралтын 15.4 хувийг эмнэлгийн нас баралт эзэлж өмнөх оны мөн үеэс 0.6 пунктээр өссөн байна. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн 9 сард ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 729 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 15 (2.1 %) хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 383 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 52.5 хувийг эзэлж байна. 2020 оны 9 сард бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 3 жилийн дунджаас 36 (4.7 %) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 14 (1.9 %) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны эхний 9 сард 15583.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 321.4 (2.1%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 48321.6 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 5324.3 (12.4%) сая төгрөгөөр тус тус өслөө. Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 9 сард 21, 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 24 гарч, 1000 амьд төрөлтөнд нялхсын эндэгдэл 13.6, тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 15.6 ноогдож байна. Аймгийн хэмжээнд төллөх насны нийт 1.5 сая хээлтэгч малын 1292.1 мянга нь энэ оны эхний 9 сард төллөсөн байна. Эм хонины 90.2 хувь, эм ямааны 89.2 хувь, ингэний 42.0 хувь, үнээний 75.7 хувь, гүүний 74.6 хувь нь төллөжээ. Гарсан төлийн 98.3 хувь буюу 1270.5 мянган төл бойжиж байна. Бойжуулсан төл өмнөх оны мөн үеэс 247.0 (24.1 %) мянгаар өссөн байна.Том малын зүй бус хорогдол 2020 оны эхний 9 сард аймгийн хэмжээнд 14.0 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 110.1 (8.8 дахин) мянгаар буурчээ.Том малын зүй бус хорогдлыг төрлөөр нь авч үзвэл хонь 6.5 мянга, ямаа 6.0 мянга, үхэр 0.9 мянга, адуу 0.6 мянга, тэмээ 40-өөр хорогдсон байна.Нийт хорогдсон малын 42.6 хувийг ямаа, 46.7 хувийг хонь эзэлж байна.Аймгийн хэмжээнд өвчнөөр хорогдсон мал 0.3 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 1.2 (4.8 дахин) мянгаар буурчээ.Ургац хураалтын явцын мэдээгээр 2853.0 тонн үр тариа, үүнээс 2325.0 тонн улаан буудай, 1832.8 тонн төмс, 1874.4 тонн хүнсний ногоо, 6724.0 тонн тэжээлийн ургамал, 29.6 мянган тонн байгалийн хадлан бэлтгэсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад үр тариа 1187.0 тонн, байгалийн хадлан 4278.6 тонн, хүнсний ногоо 108.6 тонноор бага, тэжээлийн ургамал 58.0 тонн, төмс 61.1 тонноор их байна. Аж үйлдвэрийн салбарын аж ахуйн нэгжүүд оны эхний 9 сард оны үнээр 10.3 тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 13.4 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт 0.9 хувиар, бүтээгдэхүүний борлуулалт 34.0 хувиар тус тус өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн Статистикийн өдөр 2020 оны 10 сарын 20 нд болно

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 09. 08 цаг 43 минут
Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх, дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авахад албан ёсны статистикийн ач холбогдол, үүрэг нь урьд өмнө хэзээ ч байгаагүйгээр чухал болж байгаа энэ үед Дэлхийн статистикийн өдрийг тэмдэглэх гэж байна. Дэлхийн статистикийн өдрийг НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн 2010 оны 64/267 тоот тогтоолын дагуу анх 2010 оны 10 сарын 20-ны өдөр тэмдэглэж, 130 гаруй гишүүн улс, 40 орчим олон улсын болон бүс нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд идэвхтэй оролцож, олон төрлийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулсан байна. НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблей 2015 оны 6-р сард 69/282 тоот тогтоол гаргаж, Дэлхийн статистикийн өдрийг 5 жил тутамд 10-р сарын 20-нд тэмдэглэж байхаар шийдвэрлэв. Дэлхийн статистикийн хоёр дахь өдрийг 2015 оны аравдугаар сарын 20-нд 130 гаруй улс орон тэмдэглэжээ. Өгөгдөл улам их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болсон энэ эринд бидний гаргаж буй тогтвортой эх үүсвэр бүхий найдвартай өгөгдөл нь ертөнцийг холбох үндэс суурь болдог. НҮБ-ын Статистикийн комиссын 51-р хуралдаанаар "Дэлхийн статистикийн өдөр-2020"ыг 10 сарын 20 нд тэмдэглэхээр зарласан байна.
Дэлгэрэнгүй

10 сарын эхний долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 08. 02 цаг 58 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 10-р сарын эхний долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 8000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 3.0 хувиар буурсан байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 8000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 4.5 хувиар тус тус буурсан байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 7000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 7.7 хувиар өссөн байна. Элсэн чихэр дунджаар 2333 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 3.5 хувиар буурсан байна. Цагаан будаа дунджаар 2666 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 1.3 хувиар, өмнөх сарын дундаж үнээс 3.5 хувиар тус тус өссөн байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 9.1 хувиар өссөн байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1400 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 7.7, өмнөх сарын дундаж үнээс 7.7 хувиар тус тус их байна. А 80, А92 бензин, дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Хар болон цагаан ноолуурыг 50000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

ХАОСТ-ын аймгийн үр дүнгээс: 12-р бүлэг

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 05. 02 цаг 01 минут
Увс аймгийн өрхийн 79.4 хувь буюу 17.2 мянган өрх гэрт, 19.9 хувь буюу 4.3 мянган өрх байшинд, 143 өрх бусад сууцад амьдарч байна. Тохилог сууцад суугчдын тоо нэмэгдэхийн зэрэгцээгээр иргэд өөрсдөө байшин барьж суух нь олширч, орон сууцаар хангах бодлого тодорхой хэмжээгээр нөлөөлснийг гэрчилнэ. Аймгийн төвд оршин суудаг өрхийн 32.2 хувь байшинд амьдарч байгаа нь 2010 оны тооллогын дүнгээс 10.4 пунктээр, сумын төвийн өрхийн 30.8 хувь байшинд амьдарч байгаа нь 2010 оныхоос 9.4 пунктээр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн багш нарын мэдээллээр инфографик бэлтгэв

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 02. 01 цаг 46 минут
Аймгийн ерөнхий боловсролын сургуульд 1018, техникийн болон мэргэжлийн боловсролын байгууллагад 124, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 624 багш ажилчид ажиллаж байна. Ерөнхий боловсрлоын нэг багшид 18 хүүхэд ноогдож байна.
Дэлгэрэнгүй

9-р сарын дөрөв дэх долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 01. 03 цаг 45 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 9-р сарын дөрөв дэх долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 8000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 14.7 хувиар буурсан байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 8000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшнээс 5.9 хувь, өмнөх сарын дундаж үнээс 12.3 хувиар тус тус буурсан байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 7000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 12 хувиар өссөн байна. Элсэн чихэр дунджаар 2333 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 6.7 хувиар буурсан байна. Цагаан будаа дунджаар 2633 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 1.2 хувиар буурч, өмнөх сарын дундаж үнээс 7.8 хувиар их байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 20 хувиар өссөн байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1300 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 8.3 их байна. А 80 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж , өмнөх сарын дундаж үнээс 1.2 хувиар буурсан байна. А92 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 0.1 хувиар өссөн байна. Дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 1.5 хувиар буурсан байна. Хар болон цагаан ноолуурыг 50000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

Увсын ахмадууд-инфографик

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 29. 10 цаг 03 минут
Жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-нийг Монгол Улс Ахмадын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Увс аймгийн ахмадуудтай холбоотой 2019 оны зарим тоон мэдээллийг инфографикаар хүргэж байна. Манай аймгийн нийт хүн амын 5.9 хувь буюу 4933 нь 60-с дээш насны ахмадууд байна. 60-аас дээш насны хүн амын 42 хувь нь 60-64 насны, 22.4 хувь нь 65-69 насны,14.3 хувь нь 70-74 насны, 12.3 хувь нь 74-79 насны, 5.5 хувь нь 80-84 насны, 2.6 хувь 85-89 насны, 0.9 хувь нь 90-ээс дээш насны ахмадууд байна. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авч буй 11678 ахмад, ганц биеэр өрх үүсгэн амьдарч буй эрэгтэй 336, эмэгтэй 1370 ахмадууд амьдарч байна. Алдар цолтой ахмадуудын тусламжинд 27, "Насны хишиг"-т 2861 ахмад настан хамрагдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

ХАОСТ-ын аймгийн үр дүнгээс: 11-р бүлэг

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 28. 06 цаг 07 минут
Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын дүнгээр гадаадад оршин суугаа Увс аймгийн 465 иргэн тоологдож 2010 оноос 10.2 хувиар өсчээ. Гадаадад оршин суугаа иргэдийн насны бүтцийг харвал 0-14 насны хүн ам 8.0 хувь, 15-44 насныхан 75.9 хувь, 45 түүнээс дээш насны хүн ам 16.1 хувийг эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 11-р сарын 18-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1500

  Хонины мах, кг

8000

  Үхрийн мах, кг 8000
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг

2333

  Цагаан будаа, кг 2600
  Шингэн сүү, л 1500
  Бензин, А-80 1503
  Бензин, А-92 1596
  Дизелийн түлш 1950
  Ноолуур 50000