7 сарын хоёр дахь долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 08. 03 цаг 57 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 7-р сарын хоёр дахь долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундах үнээс 8.6 хувиар өссөн байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дунджаас 6.0 хувиар өссөн байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс өөрчлөгдөөгүй байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2567 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнинй түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 12.4 хувиар буурсан байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 20 хувиөр өссөн байна. А 80 бензин дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс 0.9 хувиар өссөн байна. А92 болон дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Бор болон цагаан ноолуурыг 45000-48000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 8

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 03. 13 цаг 56 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС: ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ Увс аймгийн хэмжээнд 4.5 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа нь нийт суурин хүн амын 5.4 хувийг эзэлж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 2.5 мянга буюу 55.0 хувь нь эрэгтэй, 2.0 мянга буюу 45.0 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өмнөх тооллогоос 401 хүн буюу 28.6 хувиар өссөн байна. Олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс өмнөх тооллогоос 711 хүн буюу 36.4 хувиар өссөн байна. Иймд төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээл их байгаа шалтгааныг удамшлын эмгэг, эх барихын болон төрөх үеийн хүндрэл, хорт нөлөө, зэрэг олон талаас нь нарийвчлан судлах шаардлага байна гэж харж байна. Хөгжлийн бэрхшээлийг хэлбэрээр нь авч үзвэл харааны бэрхшээл 2010 оны тооллогоос 13.6 хувь, сэтгэцийн бэрхшээл 30.9 хувиар өссөн. Ярианы бэрхшээл 47.6 хувь, сонсголын бэрхшээл 30.6 хувь, хөдөлгөөний бэрхшээл 7.1 хувиар тус тус буурчээ. Нийт бэрхшээлийн дийлэнх буюу 38.9 хувийг бусад (Хавсарсан болон бусад хөгжлийн бэрхшээлийг энд оруулав), 19.2 хувийг хөдөлгөөний бэрхшээл эзэлж байгаа бол хамгийн бага буюу 3.5 хувийг ярианы бэрхшээл эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

7 сарын эхний 7 хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 02. 04 цаг 54 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 7-р сарын эхний долоо хоногт 1 кг Хонины мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундах үнээс 8.6 хувиар өссөн байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 3.6, өмнөх сарын дунджаас 6.0 хувиар өссөн байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс өөрчлөгдөөгүй байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2567 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнинй түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 12.4 хувиар буурсан байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс 20 хувиөр өссөн байна. Бензин, шатахууны дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Бор болон цагаан ноолуурыг 45000-48000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 7

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 02. 02 цаг 36 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС: ӨРХ, ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор Увс аймгийн хэмжээнд 21646 өрх тоологдсоноос, 78.3 хувь нь ам бүлээрээ байгаа өрх, 8.7 хувь нь нийлмэл ам бүлтэй, 12.8 хувь нь ганц бие, 0.2 хувь нь холимог ам бүлтэй өрх байна. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор нийт өрхийн тоо 2010 оноос 16.1 хувиар өссөн байна. Хүн амын гэрлэлтийн байдалд огт гэрлээгүй хүмүүс өмнөх тооллогоос 4.0 пунктээр өсч, харин гэр бүлтэй хүмүүс 3.1 пунктээр, цуцалсан хүмүүс 0.3 пунктээр буурсан байна. Анхны гэрлэлтийн дундаж нас 26.5 болж, эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн анхны гэрлэлтийн насны ялгаа 2.1 насаар зөрүүтэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 6

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 01. 13 цаг 44 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС: ХҮН АМЫН БОЛОВСРОЛ, БИЧИГ ҮСГИЙН МЭДЛЭГ Арав, түүнээс дээш насны хүн амын 92.7 хувь нь ямар нэгэн боловсролын түвшин эзэмшсэн байна. 2010 оны хүн амын боловсрол эзэмшсэн хүн амын эзлэх хувьтай харьцуулахад 12.7 пунктээр өссөн байна. Харин дийлэнх нь буюу 23.2 хувь нь суурь, 22.7 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой иргэд байна. Дээд боловсролтой хүн амын түвшин урьд оноос өссөн үзүүлэлттэй гарч байгаа бөгөөд арав ба түүнээс дээш насны Монголын харьяат аймгийн суурин хүн амын 17.6 хувь нь дээд ба түүнээс дээш боловсролтой болсон нь 2010 оны тооллогын үр дүнтэй харьцуулахад 8.1 пунктээр өссөн байна. Харин 2010 онд арван тав, түүнээс дээш насны хүн амын 96.4 хувь нь бичиг үсэг тайлагдсан байсан бол 2020 онд арван тав, түүнээс дээш насны хүн амын 97.3 хувь нь бичиг үсэг тайлагдаж бичиг үсэг мэддэггүй хүн амын эзлэх хувь 0.9 пунктээр буурсан байна. Боловсролын түвшин өмнө жилүүдээс харьцангуй өссөн ба бичиг үсэг мэддэггүй хүн амын түвшин буурчээ. Арав ба түүнээс дээш насны хүн амын дүнд бичиг үсэг мэддэггүй хүн амын эзлэх хувь багассан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 5

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 30. 06 цаг 55 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС: ХҮН АМЫН ДОТООД ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨН Төрснөөс хойших аймаг, нийслэл хоорондын шилжих хөдөлгөөнд оролцогч нийт суурин хүн амын 1.9 хувийг эзэлж байгаа нь өмнөх тооллоготой харьцуулахад 0.6 пунктээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 2020 оны байдлаар нийт хүн амын 98.1 хувь нь төрснөөсөө хойш шилжих хөдөлгөөнд ороогүй, уугуул нутагтаа оршин сууж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хүн ам , өрхийн танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 29. 07 цаг 59 минут
Увс аймгийн Хүн ам, өрхийн танилцуулга сүүлийн 10 жилийн үзүүлэлтүүдийг багтаан 2010-2019 оноор боловсруулагдан гарлаа. Увс аймгийн хүн амын дундаж наслалт 2000 оноос хойш тогтмол өсөлттэй байж, 2019 онд өмнөх оноос улсын дүн 0.64 пунктээр, аймгийн дундаж наслалт өмнөх оноос 0.51 пунктээр тус тус өсчээ. 2005 онтой харьцуулахад 2019 онд улсын хүн амын дундаж наслалт 5.2 насаар, Увс аймгийн дундаж наслалт 6.99 насаар өссөн байна. Дундаж наслалтыг хүйсээр 2005 онтой харьцуулахад эмэгтэй хүнийх 7.64 насаар, эрэгтэй хүнийх 5.22 насаар нэмэгдсэн байна. Мөн 2019 онд эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалт эрэгтэйчүүдийнхээс 8.78 насаар илүү байгаа нь харагдаж байна. Дундаж наслалтыг хүйсээр авч үзвэл эмэгтэй хүний дундаж наслалт 73.7 болж, өмнөх оноос 0.42 пунктээр, эрэгтэй хүний дундаж наслалт 64.94 болж, өмнөх оноос 0.63 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 4

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 29. 06 цаг 50 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС: ХҮН АМЫН СУУРЬШИЛ, НЯГТРАЛ Бүсээр ангилж үзэхэд нийт хүн амын 38.2 хувь Улаангом суманд буюу төвийн бүсэд, 12.3 хувь нь өмнөд бүсэд, 10.0 хувь нь хойд бүсэд, 23.7 хувь нь баруун бүсэд, 15.8 хувь нь зүүн бүсэд оршин сууж байна. Аймгийн хүн амын нягтралын өөрчлөлтөд дотоод шилжих хөдөлгөөн ихээхэн нөлөөлсөн байна. Увс аймгийн хүн амын нягтрал 2000 онд нэг квадрат километр нутаг дэвсгэрт 1.3 хүн ногдож байсан бол 2010 онд 1.0 хүн, 2020 онд 1.2 болж 2010 оноос өссөн нь аймгийн түвшинд хүн амын ердийн цэвэр өсөлтийн нөлөө юм. Нийт хүн ам 2010 оноос 2020 оны хооронд 13.8 хувь, Улаангом сум 16.5, Баруунтуруун сум 7.5, Бөхмөрөн сум 13.4, Завхан сум 18.6, Зүүнговь сум 18.1, Зүүнхангай сум 5.3, Малчин сум 4.6, Наранбулаг сум 26.0, Өлгий сум 13.8, Өмнөговь сум 18.7, Өндөрхангай сум 7.7, Сагил сум 11.5, Тариалан сум 12.3, Түргэн сум 38.5, Тэс сум 2.5, Ховд сум 14.0, Хяргас сум 9.3, Цагаанхайрхан сум 6.5 хувиар тус тус өсч, Давст сум 0.4 хувиар буурсан нь дотоод шилжих хөдөлгөөн нөлөөлсөн.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 9-р сарын 16-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1300

  Хонины мах, кг

8500

  Үхрийн мах, кг 8500
  Ямааны ястай мах, кг 6000
  Элсэн чихэр, кг

2500

  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 1200
  Бензин, А-80 1503
  Бензин, А-92 1596
  Дизелийн түлш 1950
  Ноолуур 50000