9-р сарын хоёр дахь долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 11. 01 цаг 44 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 9-р сарын хоёр дахь долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж өмнөх сарын дундаж үнээс 9.3 хувиар буурсан байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж өмнөх сарын дундаж үнээс 6.8 хувиар буурсан байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 4.0 хувиар буурсан байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 4.2 өмнөх сарын дундаж үнээс 2.4 хувиар өссөн байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1300 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 8.3 хувиар өссөн байна. А 80 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ , өмнөх сарын дундаж үнээс 1.2-1.3 хувиар өссөн байна. А92 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 0.1 хувиар өссөн байна. Дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундаж үнээс 1.5-1.7 хувиар өссөн байна. Хар болон цагаан ноолуурыг 50000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

ХАОСТ-ын үр дүнгээс

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 09. 07 цаг 05 минут
Аймгийн хэмжээнд 4470 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байгаа нь хүн амын 5.4 хувийг эзэлж байгаа юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт хүний 2457 буюу 55.0 хувь нь эрэгтэй, 2013 буюу 45.0 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амын 40.4 хувь нь төрөлхийн, 59.6 хувь нь олдмол бэрхшээлтэй иргэд байна. 2010 онтой харьцуулахад олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ам 0.7 мянга буюу 36.3 хувиар өссөн байна. Иймээс олдмол хөгжлийн бэрхшээлийн шалтгааныг нарийвчлан судалсны үндсэн дээр түүнээс урьдчилан сэргийлэх, улмаар хөгжлийн бэрхшээлийн тохиолдлыг бууруулах арга хэмжээг боловсруулах хэрэгтэй. Төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амын хүйсийн харьцаа 113.7, олдмол бэрхшээлийнх 128.1 байгаа нь эрүүл төрсөн хэдий ч амьдралын явцад хөгжлийн бэрхшээлд өртсөн байдал эрэгтэйчүүдийн дотор илүү байгааг илтгэнэ.
Дэлгэрэнгүй

9-р сарын эхний долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 03. 05 цаг 55 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 9-р сарын эхний долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 5.6, өмнөх сарын дундах үнээс 9.3 хувиар буурсан байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 5.6, өмнөх сарын дундах үнээс 6.8 хувиар буурсан байна. Ямааны 1 кг мах дунджаар 6000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 4.0 хувиар буурсан байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2400 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 1.7 хувиар буурсан байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1300 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундаж үнээс 8.3 хувиар өссөн байна. А 80 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж , өмнөх сарын дундаж үнээс 0.2 хувиар өссөн байна. А92 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж ,өмнөх сарын дундаж үнээс 0.1 хувиар өссөн байна. Дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж , өмнөх сарын дундаж үнээс 0.2 хувиар өссөн байна. Хар болон цагаан ноолуурыг 50000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Боловсролын байгууллагад суралцагчдын мэдээллээр инфографик бэлтгэв

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 31. 11 цаг 00 минут
2019-2020 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 30 сургуулийн 709 бүлэгт 17.9 мянган хүүхэд суралцсан ба бүлгийн тоо өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 5 – аар, суралцагчдын тоо өмнөх оноос 1.7 хувиар, 2016 онтой харьцуулахад 0.6 мянган хүүхдээр буюу 3.4 хувиар өсчээ.Сургуулийн өмнөх боловсролд 7595 хүүхэд хамрагдсаны 52.3 хувь нь эрэгтэй, 47.7 хувь нь эмэгтэй хүүхдүүд байна. Их дээд сургууль, коллежид 138 оюутан суралцсаны 67.4 хувь буюу 93 нь эмэгтэй оюутнууд байна. Улаангом коллежийн мэргэжлийн сургуульд 912 суралцагч суралцсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 20.4 хувиар өссөн байна. Аймгийн бүх шатны боловсролын байгууллагад 26605 хүүхэд суралцсаны 49.8 хувь нь эмэгтэй суралцагчид байна. Бүх суралцагчдаас ерөнхий боловсролын сургуулийн 12-р ангийг 797, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, коллежийг 423, их дээд сургуулийг 52 нийт 1272 хүүхэд төгсөж бүрэн дунд, тусгай дунд, бакалавр болон мэргэжлийн боловсролыг эзэмшсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

8 -р сарын дөрөв дэх долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 27. 07 цаг 46 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 8-р сарын дөрөв дэх долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнээс 5.3 хувиар буурсан байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж , өмнөх сарын дундах үнээс 5.3 хувиар буурсан байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 10.4 хувиар буурсан байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2400 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үннийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 6.5 хувиар буурсан байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнийн түвшинд байна. А 80 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж , өмнөх сарын дундаж үнээс 3.1 хувиар өссөн байна. А92 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж ,өмнөх сарын дундаж үнээс 2.8 хувиар өссөн байна. Дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж , өмнөх сарын дундаж үнээс 2.2 хувиар өссөн байна. Хар болон цагаан ноолуурыг 48000-52000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

8 сарын 3 дахь долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 27. 02 цаг 59 минут
8 сарын 3 дахь долоо хоногт судлагдаж байгаа гол нэрийн бүтээгдэхүүний дундаж үнэ өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс өөрчлөгдөөгүй байна.
Дэлгэрэнгүй

8 сарын 2 дахь долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 13. 02 цаг 38 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 8-р сарын хоёр дахь долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 9500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнийн түвшинд байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнээс 500 төгрөгөөр буурсан байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундажаас 14,3 хувиар, өмнөх сарын дундаж үнээс 10,4 хувиар тус тус буурсан байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2400 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс 6,5 хувиар буурсан байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнийн түвшинд байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундах үнийн түвшинд байна. А 80 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 0.7, өмнөх сарын дундаж үнээс 3.1 хувиар өссөн байна. А92 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 0.6, өмнөх сарын дундаж үнээс 2.8 хувиар өссөн байна. Дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 0.8, өмнөх сарын дундаж үнээс 2.2 хувиар өссөн байна. Хар болон цагаан ноолуурыг 48000-52000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 7 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 13. 02 цаг 20 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 7 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 11-р сарын 18-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1500

  Хонины мах, кг

8000

  Үхрийн мах, кг 8000
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг

2333

  Цагаан будаа, кг 2600
  Шингэн сүү, л 1500
  Бензин, А-80 1503
  Бензин, А-92 1596
  Дизелийн түлш 1950
  Ноолуур 50000