Увс аймгийн хүн амын амьдрах орчны танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 28. 13 цаг 02 минут
Аймгийн хүн амын амьдрах эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэхээр олон байгууллагууд ажилладаг билээ. Тэдгээр нь Увс аймгийн нутаг дэвсгэрт хуулийг сахиулан, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд гол анхаарлаа чиглүүлэн Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг нэвтрүүлж байна. 2019 оныг “Иргэнд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах жил“ болгон зарлаж, Увс аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 253 арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажилласны үр дүнд гүйцэтгэлийн хэрэгжилт урьдчилсан байдлаар 94.2 хувийн биелэлттэй байна./Увс аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2019 оны үндсэн чиглэлийн биелэлтээс/ Сурах орчин сайжруулахаар улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар сургууль цэцэцрлэг, дотуур байрыг нэмж барих, өргөтгөл, их засвар хийх зэргээр олон ажлууд хийгдэж сурах ая тухай орчин бүрдэж сургууль цэцэрлэгийн ачаалал буурч хамрагдах хүүхдийн тоо ч нэмэгдсэн байна. Аймгийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн 40 хувь, дотуур байрны 52 хувь хүүхдийн цэцэрлэгийн 76 хувь нь стандарт хангасан боловсон ариун цэврийн байгууламжтай болсон байна. Сумдад соёлын төв шинээр барих, их засвар хийх зэргээр иргэдэд соёлын үйлчилгээг ая тухтай орчинд хүртээмжтэй хэлбэрээр хүргэх нөхцлүүд бүрдсэн байна. Авто зам, гүүрийн салбарт 13.2 тэр бум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай замаар бүрэн холбогдлоо. Сумдад гэрэлтүүлэг, явган хүний зам бүхий хатуу хучилттай зам тавигдаж , гэрэлт гудамж, камержуулалт, хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах, гүүрийн засварууд хийгдсэн нь иргэдийн аюулгүй амьдрах ая тухай орчинг бүрдүүлсэн байна. Цахилгаан дамжуулах шугамын өргөтгөл, зарим хөдөөний багийн өрхийн өндөр хүчдэлийн шугамд холбосон, дулаан дамжуулах төвүүд баригдсан, дулаан, цэвэр, бохир усны шугам татах ажлыг эхлүүлснээр гэр хорооллын өрхүүд амины орон сууц барих, хэрэглэгчдийг стандартад нийцсэн дулаан, хэрэглээний халуун усаар хангах хөрс агаарын бохирдол буурах нөхцөл бүрдэж байна. Төв суурин газрын ундны усны чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор шинээр худаг гаргаж, зарим худгийг “УХААЛАГ ХУДАГ” болгон төхөөрөмжилсөн байна. Багийн засаг дарга, багийн эмч нарыг унаажуулснаар Иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээг түргэн, шуурхай, тэгш хүртээмжтэй байлгах нөхцөл бүрэн бүрдсэн байна. Тэс суманд шинэ кабель, хөдөөд үүрэн телефоны дахин дамжуулах станцууд баригдсанаар иргэд өндөр хурдны интернэтээр хангагдах, гэрээсээ, малын бэлчээрээс гар утасны үйлчилгээ авах нөхцөл бүрэн бүрдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 27. 13 цаг 10 минут
Аж үйлдвэрийн салбарт энэ онд 20.8 тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 22.2 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт 8.9 хувиар , бүтээгдэхүүний борлуулалт 2.8 хувиар өссөн байна. Увс аймагт анх 1940 онд 15 ажиллагсадтай модон эдлэл, гутал, төмөр эдлэл, тоосго, давс зэрэг 6 нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хоршоолол нэртэй үйлдвэрийн улсын байгууллага байгуулагдаж тухайн ондоо /2005 оны зэрэгцүүлэх үнэд шилжүүлснээр/ 83.8 сая төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байсан бол төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засагтай, эдийн засгийн оргил үе болох 1990 онд Хүнсний үйлдвэр, модны үйлдвэр, гурилын үйлдвэр, нүүрсний уурхай, хэвлэх үйлдвэр, барилгын материалын үйлдвэр, ахуйн үйлчилгээний газар зэрэг 2301 ажиллагсадтай 8 улсын үйлдвэрийн газар, 51 нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр 16.2 тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 3

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 26. 13 цаг 43 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС: ШАШИН Арван тав, түүнээс дээш насны нийт хүний 35.6 хувь нь ямар нэг шашин шүтдэггүй, 64.4 хувь нь шашин шүтдэг байна. Шашин шүтлэгтэй хүмүүсийн 88.0 хувь нь буддын, 5.4 хувь нь исламын, 6.6 хувь нь бусад шашинтан ажээ. Шашин шүтдэг хүмүүсийн дотор эрэгтэйчүүдээс эмэгтэйчүүд арай илүү шүтлэгтэй байна. Аль ч хүйсийн хувьд буддын шашин шүтэх нь түгээмэл байна. Хүн амын дийлэнх нь буддын шашинтан боловч насны бүлгээр авч үзэхэд 20-29, 40-59 насныхны хувьд христын шашинтан олонх байна. Мөн үндэс, угсаанаас хамааран шашин шүтэх, эс шүтэх нь харилцан адилгүй юм.
Дэлгэрэнгүй

Судалгааны багийнхан цахим хуралд оролцлоо

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 26. 09 цаг 34 минут
Цаг уурын хүндэрлийг даван туулж байгаа байдлыг судлах өрхийн панел судалгааны 4 дэх шатны мэдээлэл цуглуулалтын ажил амжилттай явагдаж судалгааны нэмэлт баг ажиллаж байна. ҮСХ-оос ээлжит цахим хурлыг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

"Статистикийн эмхэтгэл 2016-2019" боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 26. 08 цаг 08 минут
Увс аймаг 69.6 мян.кв.км нутаг дэвсгэртэй. 2019 онд 1 км2 нутагт 1.2 хүн ноогдож байна. Увс аймаг нь Улаанбаатар хотоос 1417 км алслагдсан.Аймгийн төвөөс хамгийн хол нь Зүүнхангай сум 357 км, хамгийн ойрхон нь Тариалан сум 30 км. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 701 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 105 (17.6%) хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 352 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 50.2 хувийг эзэлж байна. 2019 онд бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 3 жилийн дунджаас 84 (10.7%) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 15 (2.1%) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна.Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдээс 1651 иргэн ажилд зуучлагдан орсон байна.
Дэлгэрэнгүй

6 сарын сүүлийн 7 хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 26. 08 цаг 07 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 6-р сарын сүүлчийн долоо хоногт 1 кг Хонины мах дунджаар 8750 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дунджаас 2.1 хувиар буурсан байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 9167 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дунджаас 2.6 хувиар өссөн байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс өөрчлөгдөөгүй байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс өөрчлөгдөөгүй, өмнөх сарын дунджаас 25.0 хувиар өссөн байна. Цагаан будаа дунджаар 2567 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс өөрчлөгдөөгүй, өмнөх сарын дундаж үнээс 2.7 хувиар өссөн байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 11.7, өмнөх сарын дундаж үнээс 37.5 хувиар буурсан байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс өөрчлөгдөөгүй байна. Бензины өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 2.3 хувиар буур, дизелийн түлшний үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 3.3, өмнөх сарын дундаж үнээс 9.2 хувиар буурсан байна. Бор болон цагаан ноолуурыг 45000 төгрөгөөр авч байгаа нь өмнөх сарын дундаж үнээс 3.0 хувиар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын увс аймгийн үр дүн бүлэг 2

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 23. 12 цаг 19 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС: ХҮН АМЫН ТОО, ӨСӨЛТ, НАС, ХҮЙСИЙН БҮТЭЦ Увс аймгийн хүн амын тоо 2020 оны 1 дүгээр сарын 9-ны байдлаар 83223 болов. Аймгийн хүн амаас гадаадад 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин суугаа Монгол Улсын харьяат иргэд 465 байна. Мөн тус аймгийн нутаг дэвсгэрт 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин суугаа гадаадын харьяат 183 хүн оршин сууж байна. Хүн амын тоо 2000-2010 оны хооронд жилд дунджаар 1.69 хувиар буурч байсан бол 2010-2020 оны хооронд жилд дунджаар 1.35 хувиар өссөн байна. Жилийн дундаж өсөлт өмнөх тооллогоос нэмэгдсэн нь хүн амын цэвэр өсөлт сүүлчийн арван жилд их байсантай холбоотой юм. Увс аймгийн хүн ам нь насны бүтцийн хувьд ерөнхийдөө залуу хэвээр байгаа ба 0-14 насны хүүхэд 33.8 хувь, 15-69 насны хүн ам 64.2 хувь, 70, түүнээс дээш насны хүн ам 2.1 хувь эзэлж байна. Хүйсийн харьцаа өмнөх тооллогын үетэй харьцуулахад 98.9 болж 1.1 пунктээр буурсан. Мөн хүйсийн харьцаа нь 40, түүнээс дээш насны бүлэгт буурч байгаа нь эрэгтэйчүүдийн дунд нас баралт харьцангуй илүү байдагтай холбоотой. Хүн амыг насны бүтцийн хувьд таллан хувааж байгаа голч нас 24.1 болсон нь хүн амын тэн хагас нь 24.1 доош, үлдсэн 50 хувь нь түүнээс дээш насныхан байна. Нийт хүн амын 5.6 хувь нь буюу 465 хүн гадаадад 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин сууж байна. Хөдөлмөрийн насны 100 хүнд ногдох тэжээлгэгч хүн амын тоо 59.5 байна. Хүн ам зүйн ачаалал 2020 онд 2010 оноос 4.5 пунктээр буурсан.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын Увс аймгийн үр дүнг танилцууллаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 23. 08 цаг 13 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН УВС АЙМГИЙН ҮР ДҮНГ МВС ТЕЛЕВИЗИЙН ЗОЧНЫ ЦАГ НЭВТРҮҮЛГЭЭР ТАНИЛЦУУЛЛАА. Манай улс эрт дээр үеэс хүн амаа тоолж, бүртгэл явуулж байсан тухай түүхийн сурвалж бичигт тэмдэглэсэн байдаг ч тодорхой данс, бүртгэл одоо хэр нь олдоогүй байна. Монгол улсад ХХ зууны анхны нэгдсэн тооллого 1918 онд явагдаж, түүний дараа 1935, 1944, 1956, 1963, 1969, 1979, 1989, 2000, 2010,2020 онуудад ээлжит тооллогуудыг явуулжээ. Үүний зэрэгцээгээр 1947, 1950 онуудад хүн амын тооллого шиг нэг удаагийн бүртгэл хийсэн байдаг. Тус аймгийн статистикийн хэлтэст 1969 оны тооллогын урьдчилсан дүнгийн гар бичмэл, тооцоолох машин MEPA- аар боловсруулсан 1979 оны тооллогын мэдээллүүд хадгалагдан үлдсэн байна. Увс аймагт 1935, 1944, 1956 оны тооллогуудыг аймгийн яам, захиргаа хариуцан явуулсан ба 1956 оны тооллогыг аймгийн захиргааны Төлөвлөгөөний комисс гардан явуулжээ. 1960 онд аймгийн Тоо бүртгэлийн товчоо байгуулагдсанаар 1963 оноос хойших улсын тооллогыг аймгийн Статистикийн хэлтэс зохион байгуулан явуулж иржээ. Хүн ам, орон сууцны 2000 оны улсын тооллого нь өмнөх тооллогоос ихээхэн онцлогтой байв. Энэхүү тооллого нь Монгол улсад төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн харилцаанаас зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжиж байх үед явуулсан анхны тооллого төдийгүй НҮБ-аас улс, орнуудад мөрдөхийг зөвлөмж болгосон “Хүн ам, орон сууцны тооллогын зарчим, зөвлөмж”-ийг анх удаа хэрэгжүүлсэн. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын тооллогыг Улсын Их Хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ний өдрийн 76 дугаар тогтоолоор баталснаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-15-ны өдрүүдэд аймгийн нутаг дэвсгэрт нэгэн зэрэг явууллаа. Энэ удаагийн тооллогод НҮБ-аас 2008 онд шинэчлэн боловсруулсан “Хүн ам, орон сууцны тооллогын зарчим, зөвлөмж”-ийг удирдлага болгосноор олон улсын стандартад нийцсэн, орчин үеийн аргачлалаар хийгдсэн тооллого болсон юм. Увс аймгийн хүн ам 83223, өрхийн тоо 21646 болсныг тоолж гаргалаа.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 9-р сарын 16-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1300

  Хонины мах, кг

8500

  Үхрийн мах, кг 8500
  Ямааны ястай мах, кг 6000
  Элсэн чихэр, кг

2500

  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 1200
  Бензин, А-80 1503
  Бензин, А-92 1596
  Дизелийн түлш 1950
  Ноолуур 50000