Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд


  I. МАЛЫН ТОО

үзүүлэлт хугацаа Файл
  Аймгийн малын тоо,СУМААР,төрлөөр 2000-2016 Татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар,төрлөөр,багаар 2015 Татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар,төрлөөр,багаар 2016 Татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар,төрлөөр багаар 2017 Татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар,төрлөөр багаар 2018 татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар 2019 татах
 Аймгийн малчин өрхийн тоо, багаар 2019 татах
 Аймгийн малтай өрхийн тоо, багаар 2019 татах

  II. БАГИЙН ХҮН АМ,ӨРХ, МАЛЫН ТОО ТӨРЛӨӨР

   үзүүлэлт 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр Татах Татах Татах Татах Татах Татах Татах Татах
                    үзүүлэлт               2014 2015 2016 2017 2018 2019    
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр Татах Татах Татах татах татах татах    


III.  Тариалсан талбай,төрөл,сум,га :  - 2000-2018 он   ҮЗЭХ                                                               

 IV.  Хураасан ургац,төрөл,сум,тонн:  -  2000-2018 он   ҮЗЭХ

V. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААН тоо сумаар, өмчөөр, салбараар 2008-2018 ҮЗЭХ   2019- ҮЗЭХ

VI. Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ, гол нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт  2008-2019 он   ҮЗЭХ

VII. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо сумаар 2008-2019 он ҮЗЭХ

VIII. Нийгмийн даатгал, халамжийн сангийн орлого зарлага төрлөөр 2008-2019 он ҮЗЭХ

IX. Орон нутгийн төсөв дүнгээр 2008-2019 он  ҮЗЭХ

X. Эрүүл мэндийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд сумаар 2008-2019  ҮЗЭХ

XI. ЕБС, СӨБ хамрагдагчид, сумаар  2008-2019 он  ҮЗЭХ

XII. Гадаад худалдаа 2008-2018 он   ҮЗЭХ   2019- ҮЗЭХ

XIII. Ажилгүйчүүд сумаар , ажилгүйдлийн түвшин дүнгээр 2008-2019 он  ҮЗЭХ

XIV. Барилгын салбар   ҮЗЭХ

XV. Тээвэр   ҮЗЭХ

ХVI. Ургац хураалт , тариалалт багаар

 үзүүлэлт  2016 2017 2018 2019
Тариалсан талбай,га, багаар  татах татах татах татах
Хураасан ургац, тн, багаар  татах татах татах  татах

ХVII. Төлөлт, хорогдол багаар

                          үзүүлэлт 2016 2017 2018 2019
 Төллөлт  татах татах татах татах
 Бойжсон төл  татах татах татах татах
 Хорогдсон төл татах татах татах татах
 Том малын зүй бусын хорогдол  татах татах татах татах

 

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 10-р сарын 21-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1400

  Хонины мах, кг

8000

  Үхрийн мах, кг 8000
  Ямааны ястай мах, кг 7000
  Элсэн чихэр, кг

2333

  Цагаан будаа, кг 2666
  Шингэн сүү, л 1200
  Бензин, А-80 1503
  Бензин, А-92 1596
  Дизелийн түлш 1950
  Ноолуур 50000