Байгууллагын ил тод байдал


 • БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

  ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:        Монгол Улсын Статистикийн тухай болон бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгон статистикийн талаархи аймгийн Засаг даргын бүрэн эрхийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, хараат бус байж эдийн засаг, нийгэм, хүн ам зүйн талаархи шинжлэх ухааны арга зүйгээр тооцсон, статистикийн үнэн бодит мэдээлэл, судалгаагаар төр, засаг, иргэн, байгууллагад адил тэгш үйлчлэх

-ЗОРИЛТ:

 • Албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээллийг Үндэсний Статистикийн Хорооны баталсан буюу зөвшөөрсөн аргачлал, үзүүлэлтээр тогтоосон хугацаанд нь мэдээлэгч нараас гаргуулан хянаж, судалгаа дүгнэлт хийж ҮСХ-д дамжуулж байхын зэрэгцээ орон нутагт мэдээллийн нэгдсэн сантай байна.
 • Орон нутгийн статистикийн албаны бие даасан байдлыг бататган, орчин үеийн тооцоолох техник, хэрэгслэлээр хангаж, боловсон хүчний чадавхийг улам сайжруулна.
 • Статистикийн мэдээлэл, судалгааны ажлын ил тод, үнэн бодит байдлыг хангаж, хамралтын хүрээг нэмэгдүүлэн хэрэглэгчдэд үйлчилнэ.
 • Статистикийн судалгаа, шинжилгээний ажлын түвшинг дээшлүүлж, чанарыг сайжруулна. Бүртгэл, статистикийн талаар гарсан хууль, тогтоомжуудыг нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мөрдүүлэн хэвшил болгоно.    
 • 2021 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ҮНДСЭН ЗОРИЛТУУД:
 • 1. Сум багаар сүүлийн 10 жилийн үзүүлэлтээр нийгэм эдийн засгийн танилцуулга бэлтгэн гаргах
 • 2. Аймгаас  2020 оныг "Иргэнд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах жил " болгосонтой холбогдуулан Статистик мэдээллийн ашиглалт, хэрэглээг нэмэгдүүлэх аян өрнүүлэх

 • 3. www.1212.mn Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн санг сум, багийн түвшинд баяжуулах мэдээллийг бэлтгэх

  4.Аймгийн 2020 оны нийгэм эдийн засгийн эмхэтгэл, өврийн дэвтрийг 1990 оноос хойш 30 жилээр, англи монгол хэлээр гаргаж тархаах

  5.Статистик мэдээний анхан шатны хяналтыг сайжруулах ажлын хэсэг байгуулж, төрийн байгууллагуудын мэдээллийн бааз, сангийн чанар , мэдээллийн зөрүүг арилгах, статистикийн улсын бйацаагчдын болон хяналтын улсын байцаагчийн хамтарсан хяналт, шалгалтын бэлтгэл ажил хангах хэрэгжүүлэх

  6.Малчин өрхүүдэд мал тооллогын мэдээлэл болон ХАА-н салбарын мэдээ тайлангийн анхан шатны хөтлөлтийг сайжруулах дэвтэр хөтлүүлэх

 • 7. ААНБ-ын 2021 оны улсын тооллогыг чанартай сайн зохион байгуулах

      ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

 1. Албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа нь хараат бус, бие даасан байх:
 2. Шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий нэгдмэл арга зүйтэй байх:
 3. Мэдээлэл үнэн, бодитой байх:
 4. Мэдээлэл шуурхай байх:
 5. Статистикийн мэдээлэл нь нийтэд хүртээмжтэй, хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд ил тод байх:
 6. Статистикийн үзүүлэлт, арга зүй нь олон улсын статистикийн стандарт, арга зүйтэй нийцсэн байх:
 7. Статистикийн мэдээллийг бага зардлаар, мэдээлэгчид ачаалал багатай арга, хэлбэрээр цуглуулах:

Санал,  хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах :  Утас   92037373, 99048825   EMAIL хаяг:    uvs@nso.mn

  Захидал харилцааны асуудал хариуцсан ажилтны ажиллах журам

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсээс тархааж танилцуулж буй материалын жагсаалт :

 1. Сар, улирал, жилийн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын дүнгийн танилцуулга, бюллетень
 2. Статистикийн хэлтсийн сар бүрийн хийсэн ажлын тайлан:
 3. Хэрэглэгчдэд зориулан тархаасан нугалбар, тараах материал,  аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн танилцуулга хэрэглэгчдэд зориулсан илтгэл хэлбэрээр, Powerpoint  хэлбэрээр
 4. Салбарын  танилцуулгын материалууд , /  аймгийн хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд, мал тооллогын дүнгийн танилцуулга, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын хөгжилт, хүрээлэн буй орчны танилцуулга /
 5. Ажиллах хүчний түүвэр судалгааны үндсэн үр дүн улирал,жилээр
 6. Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны үндсэн үр дүн улирал,жилээр
 7. Статистикийн эмхэтгэл
 8. Статистикийн өврийн дэвтэр
 9. Улирлын инфографикууд
 10. Сонирхолтой статистикийн мэдээллүүд /тухай бүрийн үзүүлэлтээр/

ХЭЛТСИЙН ДОТООД ЖУРАМ  ҮЗЭХ

 

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 1-р сарын 13-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1550

  Хонины мах, кг

8500

  Үхрийн мах, кг 8500
  Ямааны ястай мах, кг 7000
  Элсэн чихэр, кг

2333

  Цагаан будаа, кг 2600
  Шингэн сүү, л 2200
  Бензин, А-80 1513
  Бензин, А-92 1613
  Дизелийн түлш 1950
 Боодолтой өвс 10000